RESUME
MAREK STOPKA
1988 - DYPLOM - POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
1988 - KONSERWACJA ZABYTKÓW CASTRE - TARN - FRANCJA
1988 - 1991 - ASYSTENT W INSTYTUCIE PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY POLITECHNIKA KRAKOWSKA
1991 - 1993 - QUALITY CONTROL MARVEL GROUP   U.S.A
1993 - 1998 - ARCHITEKT  W BIURZE PROJEKTÓW GRABIETZ&LEWICKI GMBH WIEDEŃ , AUSTRIA
1999 - AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW